Polyuretansiktduk

Polyuretansiktduk har alltid formgjutna hål som lämpar sig bäst för fin till medelgrov siktning. Största användningsområdet för polyuretansiktduk är vid tvättsiktning.