• Siktmedia
  • Siktmedia
  • Siktmedia
  • Siktmedia
  • Siktmedia

Vi har ett komplett siktmediaprogram för all typ av fraktionering.

Med den samlade erfarenhetsbank som finns i företaget har man en unik kompetens till nytta när kunderna vill ha hjälp med olika problemlösningar eller förbättringar.
– Det kan exempelvis handla om produktionsproblem som kapacitet, påbakning och/eller pluggning eller onödigt högt slitage på siktdukarna. Vi har kunskap om produktionsprocesserna och kan i regel lösa problemen genom att föreslå rätt applikation.

För att kunna hålla så korta leveranstider som möjligt har man en stor mängd siktmedia i fjäderstål på lager för all typ av fraktionering. Man tar även emot kundanpassade specialbeställningar.