• omforetaget

Sveriges ledande producent av Siktmedia för gruv- och grusindustrin

Stockholms Plåt & Gummiperforering, SPG AB, har egen produktion av siktmedia i stål, gummi och polyuretan. SPG AB är ett familjeföretag som drivs i andra generationen av bröderna Peter och Håkan Cederberg.

– Att få växa upp med företaget har varit en väldig fördel och vi har verkligen lärt oss branschen och produkterna från grunden genom de dagliga diskussionerna i familjen, förklarar de gemensamt.

Med den samlade erfarenhetsbank som finns i företaget har man en unik kompetens till nytta när kunderna vill ha hjälp med olika problemlösningar eller förbättringar.

– Det kan exempelvis handla om produktionsproblem som kapacitet, påbakning och/eller pluggning eller onödigt högt slitage på siktdukarna. Vi har kunskap om produktionsprocesserna och kan i regel lösa problemen genom att föreslå rätt applikation.

För att kunna hålla så korta leveranstider som möjligt har man en stor mängd siktmedia i fjäderstål på lager för all typ av fraktionering. Man tar även emot kundanpassade specialbeställningar.

Den andra delen i SPG AB:s verksamhetsområde är industriprodukter. Det är helt enkelt metall med hål, såsom sträckmetall, perforerad plåt, durkplåt i aluminium, galler, svetsade galler och filter.